Képviselő-testületi ülések
Címlap Önkormányzat Képviselő-testületi ülés
PDF Nyomtatás E-mail

Képviselő-testületi ülés

 


 Jegyzőkönyvek megtekinthetők pdf kiterjesztésben az alábbi linkekre kattintva!

2017.02.13. Közmeghallgatás jegyzőkönyv

Beszámoló a "Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás" programról

Összesített beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata és a Tiszalúci Nonprofit Kft 2015 évi közfoglalkoztatásáról

Beszámoló a Tiszalúci Nonprofit Kft 205 évi köfoglalkoztatásáról

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2015 évi közfoglalkoztatásáról

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség gazálkodásáról 2015 évről 

Jegyzőkönyv 2016. február 1. közmeghallgatás

Jegyzőkönyv 2015. március 23-i rendkívüli ülés

Előterjesztés 2015. március 23-i rendkívüli ülés a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség részére biztosított kézfizető kezességvállalás Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezetnél történő aláírásról

Előterjesztés 2015. március 23-i rendkívüli ülés Egészségügyi feladat ellátási szerződés módosítása (ÁNTSZ)

Előterjesztés 2015. március 23-i rendkívüli ülés Egészségügyi feladat ellátási szerződés módosítása (használatbavételi engedély)

Előterjesztés 2015. március 23-i rendkívüli ülés Egészségügyi feladat ellátási szerződés módosítása (feladatellátási szerződés)

Előterjesztés 2015. március 23-i rendkívüli ülés Egészségügyi feladat ellátási szerződés módosítása

Előterjesztés 2015. március 23-i rendkívüli ülés Tiszteletdíj megvonása (melléklet)

Előterjesztés 2015. március 23-i rendkívüli ülés Tiszteletdíj megvonása

Jegyzőkönyv 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésről

Előterjesztés 2015. február 24-i rendes ülés Harmadik felnőtt háziorvosi körzet beállítása

Előterjesztés 2015. február 24-i rendes ülés Óvoda nyári bezárásához való engedély kérése

Előterjesztés 2015. február 24-i rendes ülés Óvoda nyári bezárásához való engedély kérése (melléklet)

Előterjesztés 2015. február 24-i rendes ülés A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természeti ellátásokról szóló 15/2011 (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés 2015. február 24-i rendes ülés 2015. évi költségvetés

Előterjesztés 2015. február 24-i rendes ülés 2015. évi költségvetés (melléklet)

Előterjesztés 2015. február 24-i rendes ülés lejárt határidejű határozatokról

Jegyzőkönyv 2015. február 16-án megtartott közmeghallgatásról

Jegyzőkönyv 2015. január 27-én megtartott nyílt ülésről

Előterjesztés 2015. január 27-i rendes ülés Bukta Attiláné szociális tűzifa támogatás iránti kérelméről

Előterjesztés 2015. január 27-i rendes ülés Szegedi László és tulajdonostársai ingatlan felajánlásáról

Előterjesztés 2015. január 27-i rendes ülés a Tiszalúci Nonprofit Kft felügyelő bizottsági tag megbízásáról

Előterjesztés 2015. január 27-i rendes ülés Kormos Péter rendezvényszervező kérelme

Előterjesztés 2015. január 27-i rendes ülés Szervezeti és Működési Szabályzat 7/2013 (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés 2015. január 27-i rendes ülés 2015 évi költségvetés

Előterjesztés 2015. január 27-i rendes ülés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Önkormányzati rendelet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Jegyzőkönyv 2014. december 16-án megtartott nyílt ülésről

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés Dél-Zemplénért Vidékfejlesztési Szövetség LEADER helyi akciócsoportja Szerencs részére kezességvállalás

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat 2015. évi Belső Ellenőrzési Terve

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés szennyvízberuházással kapcsolatos ingatlan nyilvántartási átvezetések

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés Zempléni Településszövettség Tagság megerősítése

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés temetők használati rendéről, fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás jóváhagyása

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés gyógyszerköltség levonás iránti kérelem

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés a Tiszalúci Nonprofit kft felügyelő bizottsági tag megbízása

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés közvilágítás bővítése a Bartók Béla utcában

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés delegálás a Tiszalúci Arany János Általános Iskola Intézményi tanácsába

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés helyi adórendeletek elfogadása

Előterjesztés 2014. december 16-i redes ülés kitüntetések adományozása

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés 2015 évi munkaterv

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014 évi munkájáról

Előterjesztés 2014. december 16-i rendes ülés Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója

Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2015. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának feltételei

2014. 12. 08.  rendkívüli képviselő-testületi ülés

2015 összefoglaló a közszolgáltatás feltételeiről

finanszírozási megállapodás

finanszírozási szerződés terv ZHK

2014. október 28. előterjesztések

2014. október 28. képviselő-testületi ülés

2014. október 20. titkos szavazás

2014. október 20. alakuló ülés

2014. szeptember 19. rendkívüli képviselő-testületi ülés

2014. augusztus 26. képviselő-testületi ülés

2014. augusztus 18. rendkívüli képviselő-testületi ülés

2014. július 03. rendkívüli képviselő-testületi ülés

2014. április 29. képviselő-testületi ülés

2014. március 05. rendkívüli képviselő-testületi ülés

2014. február 25. képviselő-testületi ülés

2014. február 02. rendkívüli képviselő-testületi ülés

2014. január 28. képviselő-testületi ülés

2013. október 30. képviselő-testületi ülés

2013. október 16. közmeghallgatás

2013. szeptember 30. képviselő-testületi ülés

2013. szeptember 23. képviselő-testületi ülés

 
 

 


https://drive.google.com/file/d/0B-Zsrq9IrufVQkxLR1V4Z2VYTmc/view?usp=sharing

 

Keresés