Testvérvárosunk - Oldal 2
Címlap Testvérvárosunk
PDF Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Testvérvárosunk
2. oldal
Minden oldal

TESTVÉRTELEPÜLÉSI SZERZŐDÉS


amely létrejött
a magyarországi Tiszalúci Önkormányzat és a romániai Ganesti (Vámosgálvalva) között

melyben tekintettel a több évszázados közös történelmi múltra és az egységesülő Európa értékeire, közös akarattal kinyilvánítják, hogy a két település közötti együttműködés elősegítése érdekében testvértelepülési kapcsolatot hoznak létre.

1.) A két település önkormányzata a továbbiakban együttműködik minden olyan területen, amelyek a települések polgárainak közös érdekeit képviselik és egymás életének és hagyományainak jobb megismerését segítik elő.

2.) E szerződés alapján a két település választott vezetői bizonyos időszakonként találkoznak, értékelik a szerződésben kitűzött célok megvalósulását, egyeztetik a kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségeit és mindezekről a választópolgárokat is tájékoztatják.

3.) A helyi tapasztalatok átadásán és a közös kezdeményezéseken túl a települések önkormányzatai különös hangsúlyt helyeznek arra, hogy Ganesti (Vámosgálfalva) és Tiszalúc lakosságának minél szélesebb rétegei ismerhessék meg egymás életét.

4.) A szerződő felek kölcsönösen mindent megtesznek a települések intézményei és gazdálkodó szervezetei, továbbá civil szervezetei közötti közvetlen kapcsolatok felvétele és ápolása érdekében.

5.) Kiemelt figyelmet fordítanak az oktatás terén szerzett tapasztalatok átadására, a kulturális, művészeti és egyéb szakmai csoportok együttműködési feltételeinek kialakítására.

6.) A felek megvizsgálják annak a lehetőségét hogyan tudnának együttesen résztvenni az Európai Unió különböző programjaiban.

7.) Jelen szerződés a szerződő felek aláírásának napján, annak román és magyar nyelvű változatával lép hatályba.

8.) Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukban mindenben megegyezőt elolvasás és tudomásulvétel után írják alá.

Az egyezmény aláírására 2009. június hó 21. napján került sor.


Majdanics László sk. Tiszalúc polgármestere             Keszeg István sk. Ganesti polgármestere
Magyarország                                                   Románia

  

Keresés